راه های ارتباطی

جهت ارتباط با بریم خرید می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

ارتباط با بریم خرید


اطلاعات تماس

اراک، خیابان شهید شیرودی، کوچه امانی راد، ساختمان مرکز رشد و نو آوری دانشگاه پیام نور،

طبقه پنجم، واحد ۹.

 تلفن: ۳۴۰۲۱۴۷۱ (۰۸۶)

 فکس: ۳۴۰۲۱۴۷۱ (۰۸۶)

  ایمیل: info@berimkharid.com